Reise med hund og katt mellom Norge og Sverige

 

 

OBS. Nye regler fra 01.01.2017. Les mer her .

 

* Alle hunder må ha EU-pass

Pass får du hos veterinær.

 

* Alle hunder skal ha identitetsmerking.mms_img-1479082245

Mikrochipmerking får du utført hos veterinær.

 

* Alle hunder skal være behandlet mot revens dvergbendelorm.

Hunder som innføres fra Sverige til Norge, skal behandles mot revens dvergbendelorm, mellom 24-120 timer før innreise. Behandlingen gjøres i Sverige.

Behandlingen utføres hos veterinær og dokumenteres i passet.

Dersom du reiser ofte til Sverige kan du gjennomføre følgende behandlingsopplegg for å slippe å behandle hver gang:

Behandling mot revens dvergbendelorm utføres to ganger med minimum en dag og max 28.dagers mellomrom. Deretter gjentas behandlingen hver 28. dag. Etter siste tur må det også gis en avsluttende behandling hos veterinær som må dokumenteres i passet. Disse behandlingene kan gjøres i Norge.

 

* Grensepassering

Du kan reise på grønt når du reiser med hund fra Sverige og oppfyller kravene.

 

 

 

Reise med katt mellom Norge og Sverige

 

* Alle katter må ha EU-pass.

Pass får du hos veterinær.

 

* Alle katter trenger ID-merking.

Mikrochipmerking får du utført hos veterinær

 

* Katter trenger ikke rabiesvaksine for reise og retur til Sverige

* Katter trenger ikke behandling mot revens dvergbendelorm for reise og retur til Sverige

 

Det er alltid eiers ansvar å holde seg oppdatert på gjeldene regelverk og ha kravene oppfylt.